Natuurlijk avontuurlijk spelen

“Natuurlijk, avontuurlijk, verbinden”

De natuurlijke speelplek

In veel woonwijken is steeds minder ruimte voor kinderen om lekker buiten in de natuur te kunnen spelen, terwijl dit zo belangrijk voor hun ontwikkeling is.
Een natuurlijke inrichting van een speelplaats biedt aan kinderen de  ruimte om te rennen, klimmen, verstoppen en zelf dingen te ontdekken. De sfeer is uitdagend en prikkelt de fantasie van kinderen.

Een ontwerp is de basis voor een fijne speelplek. Ik maak ontwerpen en begeleid de uitvoering voor duurzame speelplekken voor kinderen bij scholen, kinderopvang en in de wijk. In deze speelplekken wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals bijvoorbeeld boomstammetjes, zand en/of stapstenen. Vooral het aanbrengen van reliëf  met speelheuvels en water maken de plek spannender.

Een plek voor iedereen

Een goed ingerichte speelplek is aantrekkelijk voor elk kind. Er is ruimte voor elke leeftijdsgroep om hun eigen spel te kunnen spelen. Speelplekken in de wijk zijn niet alleen aantrekkelijk voor kinderen maar hebben ook als ontmoetingsplek voor omwonenden grote betekenis.

Daarom vind ik het belangrijk om bij de planvorming en uitvoering zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dit  begint bij het ontwerpen van de plek door aan de kinderen te vragen wat ze willen. Dat kan door het bouwen van een maquette of een tekening van hun droomspeelplek. Deze wensen verwerk ik in het ontwerp.  Het wordt dan echt een plek van iedereen en dit draagt bij aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en veiligheid.

Ik kan het proces begeleiden van inspraak tot en met het organiseren van werkdagen, workshops met de kinderen, ouders en omwonenden,  leerkrachten van de scholen en andere belanghebbenden. Vooral de mensen onderling met elkaar in contact brengen en enthousiast maken om gezamenlijk het project te dragen inspireert me en geeft meerwaarde aan het proces. Dus hebt u plannen dan help ik u graag met het opzetten en realiseren hiervan.