In opdracht van Jenaplan basisschool Molenwijk

 • locatie Boxtel
 • uitgevoerd in 2005/2008In 2005 verhuisde de Molenwijkschool van een plek met een prachtige groene buitenruimte naar een nieuwe plek met een tegelplein als buitenruimte.
  De ouders en het schoolteam hadden als wens dit plein om te vormen tot een natuurlijke speelplaats. Mijn kinderen zaten op deze school, en ik was al jaren actief lid van de tuincommissie, aan mij werd gevraagd om een ontwerp te maken.VoorbereidingWe zijn begonnen om een projectwerkgroep op te richten met leerkrachten en ouders van de school. Met deze werkgroep hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld:Groene inrichting met ruimte voor natuurlijk spelen.

  Ruimte voor natuur-en milieueducatie

  Gebruik van bijen-en vlinderplanten en aantrekkelijk voor de vogels

  Kind-ouderparticipatie

  Gebruik/hergebruik van natuurlijke materialen.

  We willen de kinderen zo veel mogelijk betrekken bij de inrichting. Daarom is er uit iedere stamgroep een vertegenwoordiger gekozen. Deze kinderen hadden overleg met de werkgroep en zorgde voor de communicatie met hun stamgroep. Daarnaast hebben alle kinderen tekeningen en maquettes gemaakt. Iedere leeftijdsgroep deed dit op zijn eigen manier. De onderbouw maakte met klei hun speelplek en de oudere kinderen gebruikte karton en andere materialen. Dit resulteerde in een prachtige tentoonstelling.  Al deze ideeen en wensen heb ik verwerkt in een ontwerp voor het plein.

  Uitvoering

  Hierna zijn we gestart met de uitvoering van alle plannen. We organiseerde een aantal werkzaterdagen waarin we de ouders en kinderen om hulp vroegen. We gingen met z’n allen aan de slag. Deze werkdagen waren altijd heel gezellig en door deze betrokkenheid werd het een plein van ons allemaal.