Burgakker voor herinrichting

Project route STA-P heeft de historische as van het centrum van Boxtel een nieuw aanzicht gegeven door de herinrichting van een aantal straten waaronder de Kerkstraat en de Burgakker.Om meer groen aan deze straten toe te voegen is aan de bewoners gevraagd of ze interesse hadden voor een geveltuin. Hiervoor was veel animo. Aan mij is gevraagd een beplantingsvoorstel te maken voor deze geveltuinen en de coördinatie van het project uit te voeren.

Na een presentatie van de herinrichting van beide straten zijn de bewoners uitgenodigd voor een info-doe avond. Op deze avond heb ik uitleg gegeven over het soort planten dat geschikt is voor geveltuinen. Bij de keuze van de beplanting kan bijvoorbeeld gelet worden op de versterking van de biodiversiteit door het gebruik van bijen-vlinderplanten , de aantrekkelijkheid voor vogels en dat er het hele jaar door een mooi en rustig straatbeeld is. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten geweest bij de selectie van beplanting.

Daarna mocht men zelf uit deze selectie zijn eigen planten kiezen, geschikt voor een zon-of schaduwplek. Onder mijn begeleiding hebben ze vervolgens een beplantingsplan voor hun tuintje gemaakt. De planten zijn door de gemeente ter beschikking gesteld. Voor iedere bewoner heb ik een boekje gemaakt met hun beplantingplan, aangevuld met tips voor een goede verzorging van de planten. Zo kunnen in de toekomst de mensen in de straat samen hun tuin zelf makkelijk gaan onderhouden.

Tijdens een gezellige plantdag hebben de bewoners met veel enthousiasme hun tuintje aangeplant. Nu een jaar later liggen de tuintjes er prachtig verzorgd bij, en zijn de bewoners erg blij met hun groene straat.

Burgakker na herinrichting