Uitgangspunt in mijn werkwijze met buurtprojecten is het motto:

“Luisteren naar mensen en ze bij elkaar brengen voor het mooiste (groene) resultaat.”

Projecten in opdracht van gemeenten, woonstichting, buurtvereniging of andere instellingen die de gebruikers willen laten participeren bij de inrichting van de groene ruimte.
Door goed te luisteren naar de ideeën en wensen van toekomstige gebruikers maak ik een ontwerp voor een fijne groene leefomgeving.

Als grote voordeel van deze werkwijze is gebleken dat het project meteen een breed draagvlak krijgt. De gebruikers zijn meer betrokken en komen in contact met elkaar. Dit heeft een positieve werking van begin tot eind. Ook voor het latere beheer en onderhoud voelt men zich (mede) verantwoordelijk. De kwaliteit van de voorziening blijft op deze manier hoog en de kosten zijn relatief laag.

Dus wilt u een buurtmoestuin, boomgaard, geveltuin of heeft u een ander groen idee, waar meerdere partijen betrokken zijn voor de uitvoering?
Naast het ontwerp kan ik zorgen voor (project) coördinatie van planontwikkeling tot uitvoering en beheer.